Ops&roll Group

info@opsandroll.com

adatvédelmi szabályzat

Az Ops&roll Group Kft. adatvédelmi szabályzata

I. Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalainkat felkereső látogatóink és ügyfeleink személyes adatainak védelme iránt.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a weboldalaink és kapcsolódó szolgáltatásaik keretében végzett minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályok alapján jelen tájékoztatóban meghatározott előírásoknak.

Jelen szabályzat a következő weboldalakat érinti: www.opsandroll.com és www.mancoo.opsandroll.com

II. Bevezetés

Jelen általános adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült.

A következő tájékoztató áttekintést ad arról, hogy miként biztosítjuk az adatok védelmét, és milyen célból, milyen jellegű adatokat kezelünk.

 

III. Az adatkezelő 

                              

Cégnév:                  Ops&roll Group KFT.
Székhely:                      2040. Budaörs, Baross utca 37/1.                            
Adószám:                     29030707-2-13                      
Cégjegyzékszám:       13-09-210467           
Képviselői:                    Hugliné Borda Melinda Katalin, Pecséri Melinda, Varga Bence                              
E-mail cím:                   hello@opsandroll.com          

Telefonszám:              +36 30 592 91 20

IV. Az Adatkezelési Tájékoztató célja

Weboldalunk információszerzés, tájékozódás céljából is használható regisztráció vagy egyéb személyes információátadás nélkül. Csak azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyeket az oldalt meglátogató személy böngészője a szerverünknek átad és amelyek oldalunk stabil és biztonságos működésének elengedhetetlen technikai feltételeit jelentik (Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk, 1. bekezdés, 1. pont „f“ alpont).

Ezeket az anonim adatokat a megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk, és így konkrét személyekre nem visszavezethetőek. Felhasználásuk statisztikai célból, online jelenlétünk és ajánlataink optimalizálása érdekében történik. Az így begyűjtött adatok: IP-cím, látogatás dátuma és időpontja, honlapunkon meglátogatott oldalak, böngészőtípus, HTTP-státuszkód, weboldal, ahonnan látogatása érkezett (hivatkozó URL), operációs rendszer.

A velünk e-mailben vagy üzenetküldési, illetve ajánlatkérő felületünkön keresztül megosztott adatokat (e-mail cím, adott esetben név, telefonszám, vállalkozás adatai) annak érdekében tároljuk, hogy meg tudjuk válaszolni a felénk megfogalmazott kérdéseket. Ezeket az adatokat töröljük, miután tárolásuk már nem szükséges. Amennyiben törvényi előírás miatt mégis szükséges őket tárolni, felhasználásukat korlátozzuk.

V. Az adatkezelés tárgyi és időbeli hatálya

Személyes adatokat addig tároljuk és használjuk fel, amíg ezt szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítése megkívánja, és amíg az adatkezelés célja miatt az szükséges. Amennyiben a fenti feltételek már nem állnak fenn, az adatokat rendszeresen töröljük, kivéve, ha azok további – korlátozott – felhasználása jogszabályi kötelezettségek teljesítése miatt kötelező.

VI. Fogalmak

Személyes adat: természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatkezelő kategóriái:

 • Az Ops&roll Group Kft. belső érintettjei, akik a mindenkori üzletmenetben részt vesznek.
 • Közigazgatási szervek, amelyek az adatokra törvényi előírások alapján igényt tartanak, pl. társadalombiztosító, pénzügyi hatóságok.
 • Külső szereplők megnevezett célokból.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér­hetővé tétel útján) összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

VII. Az adatkezelő weboldalai és a kapcsolódó szabályzat

VII/1. A személyes adatok automatikus gyűjtése

Néhány esetben Adatkezelő és a szolgáltatásban résztvevő szolgáltatói úgynevezett „sütiket”, web azonosítókat és más technológiákat használnak, hogy automatikusan gyűjtsenek bizonyos személyes adatokat, amikor Ön a weboldalra látogat, vagy elektronikus úton üzenetet küld nekünk. Az ilyen személyes adatok gyűjtése lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabjuk az Ön online térbeli élményét, fejlesszük vállalatunk online teljesítményét, használhatóságát és a hatékonyságát, és mérjük a marketing tevékenységek hatékonyságát.

VII/1/2. Sütik

Néhány weboldalunkon értesítő banner tűnik fel, amely az Ön hozzájárulását kéri a sütik gyűjtéséhez. Ha ehhez nem járul hozzá, a számítógépe vagy internetet engedélyező eszköze nem lesz nyomon követve marketing célból. A süti másodlagos típusa, a “user-input” süti szükséges lehet a weboldal funkciók működése érdekében. Az ilyen sütik nem kerülnek blokkolásra ezen értesítő banner használata által. A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk. Ön által kiválasztott beállítások a sütiben kerülnek mentésre és 6 hónapig érvényesek. Ha korábbi választását visszavonná, ezt megteheti a böngésző sütik törlésével.

További információt a sütik használatáról a böngészője ’segítség’ funkciójában vagy egyes oldalakon talál, mint a www.allaboutcookies.org oldalon.

A weboldalainkon használt sütik listája az alábbi:

 1. Alapvető sütik: Ezek segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat olyan alapvető funkciók engedélyezésével, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos felületeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.
 2. Preferenciális sütik: A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk gyűjteni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét. Erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.
 3. Statisztikai sütik: Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és elemzésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.
 4. Marketing célú sütik: A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzé tevő és a harmadik fél hirdetők számára.

VII/1/3. Google Analytics

A www.opsandroll.com weboldal forgalmát a Google Analytics eszköz használatával elemezzük.
A Google Analytics-ről itt található további információ:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

VII/1/4. Webes azonosítók
A webes azonosító egy image fájl a weboldalon, amit a számítógépéről bizonyos információknak gyűjtésére szoktak használni, ilyen az IP cím, a látogatás időpontja, tartalom, amit néztek, a böngésző típusa és ugyanazon szerver által beállított korábbi sütik. Adatkezelő a webes azonosítókat csak az alkalmazandó joggal összhangban használja.

Adatkezelő vagy a szolgáltatásban résztvevő közreműködői webes azonosítót használnak, hogy harmadik fél weboldalai hatékonyságát kövessék nyomon.

Önnek lehetősége van arra, hogy egyes webes azonosítókat használhatatlanná tegyen, ha elutasítja a hozzájuk tartozó sütiket. A webes azonosító rögzítheti az Ön IP címéről a névtelen látogatást, de a süti információ nem kerül rögzítésre.

VII/1/5. Hely-alapú eszközök
Adatkezelő gyűjti és használja az Ön számítógépének vagy mobil eszközének földrajzi helymeghatározását. Ez a hely adat arra szolgál, hogy olyan szolgáltatásokra vonatkozó információt nyújtsunk Önnek, amelyekről azt gondoljuk, hogy érdekelheti Önt földrajzi helye alapján, és fejlesztjük a hely-alapú termékeket és szolgáltatásokat.

VII/2. Közösségi média oldalak
A www.opsandroll.com és a www.mancoo.opsandroll.com weboldalon elhelyezett ikonokkal a látogatónak lehetősége van Adatkezelő közösségi oldalaira átkattintani, illetve a weboldalon elérhető bejegyzéseket saját közösségi profiljaiban megosztani. Ezek a közösségi média applikációk összegyűjtik és használják az információt hivatkozva az Ön weboldal használatára (lásd részletesen a “Social Sharing” sütik fejezetben). Bármely személyes adatot, amelyet Ön ilyen közösségi média applikáción keresztül ad át, gyakran közösségi média applikációk más tagjai gyűjtenek és használnak. Az ilyen interakciókat azon társaságok adatvédelmi szabályzatai szabályozzák, amelyek biztosítják az applikációt.

VII/3 Hírlevélre történő feliratkozás
Hozzájárulásával feliratkozhat hírlevelére.

A feliratkozásnál az ún. double opt-in módszert alkalmazzuk, azaz feliratkozás után a megadott címre küldünk egy e-mailt, melyben a feliratkozás megerősítését kérjük Öntől.

Amennyiben a megerősítés 48 órán belül nem történik meg, az Ön által megadott információkat zároljuk, majd egy hét után automatikusan töröljük. Ennek érdekében tároljuk IP-címét, a feliratkozás és a megerősítés időpontját. Az eljárás célja, hogy a feliratkozás bizonyítható, személyes adataival történő esetleges visszaélés pedig felderíthető legyen. Ennek jogalapja: GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, 1. pont „a” alpont.

Hírlevelünkre történt feliratkozása bármikor visszavonható a hírlevelek végén elhelyezett linkre kattintva vagy az info@opsandroll.com email címre küldött üzenetével.

VIII. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

Ön az általunk kezelt adatai kapcsán e-mailben az info@opsandroll.com címen, vagy a www.opsandroll.com, illetve a www.mancoo.opsandroll.com weboldalon elérhető üzenetküldő felületen keresztül, vagy postai úton élhet az alábbi pontokban felsorolt jogainak gyakorlásával.

 1. Helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.
  Kérjük, hogy az általunk kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást részünkre írásban, haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni szíveskedjen. Amennyiben adatai változásáról nem értesít bennünket, azok elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelő az abból származó károkért nem felel, azokért nem kérhető számon, mindennemű felelősség Önt terheli.
 2. Törléshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését indoklás nélkül, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.
  Abban az esetben, ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az Ön törléshez való jogának gyakorlása esetén Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a személyes adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  – Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha
  – Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
  az adatkezelés jogellenes;
  – Ön tiltakozott az adatkezelés ellen
 4. Adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná, ha:
  – az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
  – az adatkezelés automatizált módon történik.
 5. Tiltakozáshoz való jog
  Ön tiltakozhat a személyes adatai GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Ön a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult Adatkezelőhöz fordulni. Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Web: naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

IX. Egyéb rendelkezések

A weboldalt az Ops&roll Group Kft. készítette, az itt található tartalom és képek az Ops&roll Group Kft. tulajdonát képezik. Felhasználásuk és másolásuk csak a Ops&roll Group Kft. engedélyével lehetséges.

Utolsó frissítés: 2023.05.12.